Banner Kobushi-Ken

 

Home
News
About us
Our dogs
breeding
puppies
Memories
Link
Contact

 

last update
09.05.2009

 


Harumi Delle Bianche Vallate-Pedigree
 

Parents Grandparents Great-grandparents Great-Great-grandparents
Mugen Go
AwaKuroiwasou
Nankaijou Go
Tateyama Matsunaga
Daiki Go
Shirai
Kasuga Go
Shirai
Awa Aihime Go
Musashi Aiwa
Rinkahime Go
Shirai
Kantou Biryuu Go
Shirai
Kaoru Go
Okufujisou
Kaoru Go
Okufujisou
Hikarugenji go
Kantou Takeshi
Tensui Go
Otafukusou
Ran Go
Tamashima Haradasou
Shouki Go
Edogawa Hiroshi
Taichimaru Go
Isehara Futami
Aguri Go
Hachiouji Fukuda Kensha
Saori
Delle Bianche Vallate
Kinryuu Go
Keihan Tsutsumi
Touunryuu Go
Miyagi Kozaki Kensha
Dewaarashi Go
Kosendou
Yumeji Go
Kurume Hirose
Benihagoromo Go
Keihan Tsutsumi
Hachiyuumaru Go
Yahata Kensha
Miryoku Go
Oumi Kojima
Ninami
Delle Bianche Vallate
Benihiryuu Go
Shirai
Hikarugenji Go
Kantou Takeshi
Satsuki Go
Musashi Aiwa
Fumiko
Delle Bianche Vallate
Musashiryu Go
Shirai
Beniko
Delle Bianche Vallate

back